close
  • donderdag 23 september
Relatie en gezin

Adopties uit buitenland voorlopig gestopt na ernstige misstanden

Adopties uit buitenland voorlopig gestopt na ernstige misstanden

De Nederlandse overheid is tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken van misstanden bij interlandelijke adoptie en hier niet op in te grijpen. Die conclusie trekt minister Dekker voor  uit het rapport van de commissie Joustra over de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967-1998.

De commissie concludeert dat de Nederlandse overheid vanuit de gedachte met adoptie uit het buitenland ‘goed te doen’ zich in het verleden te passief heeft opgesteld. Hierdoor was het toezicht op adoptieprocedures onvoldoende en is er niet ingegrepen bij misstanden die aan het licht kwamen. Hoewel er in de loop der tijd verschillende maatregelen zijn genomen om het toezicht op en de regulering van adoptie te verbeteren, concludeert de commissie dat het  systeem inherente kwetsbaarheden bevat. Reden voor minister Dekker om per direct interlandelijke adoptieprocedures op te schorten.

Excuses zijn op zijn plaats

“Het is pijnlijk te moeten constateren dat de overheid niet heeft gedaan wat er van haar mocht worden verwacht. Want hoewel veel adopties als positief zijn ervaren, had de overheid in de gevallen waar er sprake was van misstanden een actievere rol moeten nemen door in te grijpen. Het positieve sentiment rond adoptie in de vorige eeuw – met als leidend idee dat we met adoptie goeddeden – biedt weliswaar een verklaring, maar geen rechtvaardiging. Voor deze opstelling van de overheid zijn excuses op zijn plaats”, aldus Dekker.

Bent u op zoek naar uw roots/heeft u vragen over uw biologische afkomst? Neem dan contact op met het FIOM, via www.fiom.nl. Wil je verder praten over dit onderwerp met een professionele hulpverlener? Neem dan (anoniem) contact op met een professionele hulpverlener van MIND Korrelatie via www.mindkorrelatie.nl.

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook