close
  • donderdag 19 september
Financieel

Al plannen met je vakantiegeld?

Al plannen met je vakantiegeld?

Het lijkt misschien vroeg, maar velen voelen het al aankomen: het vakantiegeld. Dat is niet voor niets, want vaak kunnen we het goed gebruiken. Echter niet altijd voor een vakantie.

Het is er natuurlijk voor bedoeld: een extra maandsalaris om er van op vakantie te kunnen. Meer dan de helft van de ouderen doet er echter iets anders mee. In veel gevallen verdwijnt het als sneeuw voor de zon van de rekening en gaat het gewoon op aan dagelijkse uitgaven.

AOW

Iedereen met een arbeidsovereenkomst heeft recht op vakantiegeld. Gebaseerd op het normale loon dat bestaat uit loon met daarbij eventueel opgeteld gevarengeld, prestatietoeslagen of provisie. Overwerk, onkostenvergoedingen zoals reiskosten tellen niet mee. Ook als je AOW krijgt, heb je recht op 8 procent vakantiegeld.

1969

Sinds 1969 werd er 6 procent vakantietoeslag uitgekeerd, vanaf 1 juni 1974 ging dat een procent omhoog. In 1980 werd met halve procenten gewerkt en kregen werknemers 7,5 procent toeslag. In 1988 ging het officieel over naar 8 procent.

Belasting

Vakantiegeld krijg je meestal eind mei uitgekeerd en wordt berekend over het loon van 1 juni van het afgelopen jaar tot 1 juni van het huidige jaar. Je moet er wel belasting over betalen, afhankelijk van de hoogte van je inkomen.

Reservepotje

Is het zinvol dit extra maandbedrag anders te investeren? Sparen biedt met deze lage rente immers niet veel soelaas. Zie jij het zitten om het te beleggen? Of zet je het toch opzij als een soort reservepotje? Of is het bij jou al op voor je het weet?

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook